Vaderschap.org

Laatst gewijzigd: 27 december 2013

Vaderschap.org is een online forum voor voornamelijk vaders en ook moeders. Op dit forum kun je je vragen kwijt, informatie en ervaringen van andere vaders en moeders lezen en deelnemen aan de gesprekken en discussies die ontstaan.

Dit forum is gericht op aankomende vaders, jonge vaders en vaders die graag informatie willen lezen over het vaderschap. Hoewel het forum gericht is op vaders is het ook te gebruiken door moeders. Net als vaders kunnen ook moeders deelnemen aan het forum. Wij gaan ervan uit dat moeders ook zeer nuttige tips en raad kunnen geven aan vaders. Het is daarom ook een forum dat voor iedere geïnteresseerde geraadpleegd en waaraan deelgenomen kan worden.

In deze tijd van snelle veranderingen en technologie biedt vaderschap.org een medium waar voornamelijk vaders hun verhaal aan andere vaders kunnen vertellen waarin zij hun ervaringen en ideeën delen. Het is voor vaders nooit eenvoudig geweest om hun kind of kinderen op te voeden en vooral in deze tijd, waarin vaders veel afleiding hebben en soms te maken krijgen met complexe problemen en conflicten, het erg moeilijk kan zijn om als vader op een gezonde manier een kind op te voeden. Vaderschap.org wil graag vaders en ook moeders verbinden, op een uitnodigende manier, om met elkaar in contact te komen, van elkaar te leren, elkaar op te bouwen en ook om samen plezier te beleven aan het vaderschap.

Huisregels

  • Wat is niet toegestaan op Vaderschap.org?: Hiervoor verwijzen we je naar onze Huisregels. Bij aanmelding op de site, geef je aan akkoord te gaan met onze Huisregels. Als deze regels worden aangepast, maken we hier melding van op het Forum.


  • Waarschuwingen: Als je de regels overtreedt kan het zijn dat de Moderators je waarschuwen. Dit zullen zij doen als ze vermoeden dat je per ongeluk of met opzet de Huisregels overtreedt. Hiervoor zullen ze contact met je opnemen per e-mail op het adres waarop je staat ingeschreven op Vaderschap.org of ze zullen het laten weten in het betreffende topic.


  • Ik ben het niet eens met een beslissing van de Moderators: Je kunt bezwaar maken tegen een beslissing van de Moderators door een e-mail te sturen aan de Vaderschap.org-internetredactie: info@vaderschap.org. Vergeet niet te vermelden om welke post/topic/actie het gaat. Het vaderschap.org team onderzoekt de beslissing en laat je per mail hier de uitslag van weten. Deze uitslag is bindend.

    Naar info@vaderschap.org kun je ook je opmerkingen/tips/complimenten/klachten over het forum mailen. Helaas kunnen we niet iedereen persoonlijk terug mailen maar alles wordt met aandacht gelezen. Waarschijnlijk een overbodige toevoeging maar we vermelden het voor de zekerheid toch maar: Het is niet toegestaan mailwisselingen (waaronder mailwisselingen met de Moderators) of delen hieruit op het forum te publiceren. Zonder opgaaf van redenen zullen we deze posts verwijderen.


  • Berichten verwijderen: De beheerders/moderators kunnen te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig achten om zo respectvolle communicatie te borgen. Hiervan krijg je afhankelijk van de situatie wel of geen bericht.


  • Berichten verwijderen op verzoek: Forumdeelnemers kunnen zelf hun berichten verwijderen d.m.v. de edit functie. Wanneer de privacy aantoonbaar in het geding is, is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk gequote berichten te verwijderen. Een lijst met data en tijdstippen van de te verwijderen quotes moet dan door de aanvrager worden aangeleverd. In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een account te verwijderen. Maar het is niet de bedoeling dat je verschillende gedaanten aanneemt op onze site. Hier zijn we streng op. Denk dus eerst goed na, ook over je toekomstige verschijning, voordat je de aanvraag doet voor het verwijderen van je account.


  • Slotje: Wanneer een topic ontaardt of als er louter off-topic gepost wordt naar oordeel van de moderator, krijgt deze een ‘slotje’ (er kan dan niet meer gepost worden) of wordt het topic verwijderd. Dubbele topics worden verwijderd of krijgen een slotje als de insteek van een topic identiek is aan die van een ander actief topic. Een topic is actief als er korter dan twee weken geleden voor het laatst in gereageerd is. Oude topics die niet actief zijn kunnen ook een slotje krijgen of verwijderd worden, dit ter beoordeling aan de moderator.


  • Verwijderen van discussies: Persoonlijke discussies met aantoonbaar privacy-gevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie starter verwijderd. Vaderschap.org conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde “Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet” van het College Bescherming Persoonsgegevens.